„Sztuka lekarska jest
najdostojniejszą ze wszystkich ...”


ten wstęp w pierwszym przykazaniu Hipokratesa,
charakteryzuje wagę zawodu lekarza, stąd wszelkie działania
w imieniu i na rzecz lekarza, powinny równiez być
pod każdym względem profesjonalne.

Medbroker, zgodnie z własnym przykazaniem
„Dbamy o Twój spokój”, w przeszłości, obecnie i w przyszłości
gwarantuje spełnianie oczekiwań w zakresie minimalizacji ryzyk
związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.


                                           Zespół APRIL Polska Medbroker sp. z o.o.