Dbamy o Twój spokój
tel. +48 22 295 80 50

Ubezpieczenia zdrowotne dla członków MOIIB

Program ubezpieczeń zdrowotnych dla Członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Informacje Ogólne

 • program Ubezpieczeń Zdrowotnych – zorganizowany w współpracy z PZU ŻYCIE SA.
 • ubezpieczeniem mogą być objęte osoby, które w dniu podpisywania deklaracji nie przekroczyły górnej granicy wieku - 67 lat
 • do programu mogą przystąpić także osoby nie będące członkami Izby (pracownicy Izby, osoby współpracujące z Izbą) oraz współmałżonek lub partner ubezpieczonego
 • program zakłada 3 warianty możliwości przystąpienia do ubezpieczenia
 1. indywidualny
 2. partnerski
 3. rodzinny
 • w wariancie rodzinnym, ubezpieczeniem mogą być objęte dzieci własne lub przysposobione ubezpieczonego lub partnera życiowego, w wieku do 18 lat, lub do 25 lat w przypadku kontynuacji nauki.
 • w wariancie rodzinnym, ubezpieczeniem zdrowotnym jest objęta nieograniczona ilość członków rodziny
 • gwarantowany dostęp do lekarzy 30 specjalizacji, w tym do lekarzy podstawowej opieki medycznej maksymalnie do 2 dni a lekarzy specjalistów maksymalnie do 5 dni

 • program obejmuje dostęp do 343 zabiegów i badań diagnostycznych
 • w ramach programu są organizowane wizyty domowe, szczepienia ochronne przeciw grypie oraz anatoksyna przeciw tężcowi, prowadzenie ciąży
 • warunki programu obejmują refundacje kosztów świadczeń medycznych w przypadku skorzystania z placówki spoza sieci PZU

 

Dokumenty do pobrania:

 • Wykaz specjalistów, zabiegów i badań do pobrania
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia do pobrania
 • Wykaz Placówek Medycznych w województwie mazowieckim - do pobrania
 • Cennik Refundacji w przypadku potrzeby skorzystania z placówki medycznej spoza sieci Ubezpieczyciela do pobrania

Data publikacji: 2017-11-17 13:43:37